Chương trình bán hàng Tết 2019 Giảm giá kịch sàn khu vực toàn miền nam
Đăng ngày 16:07, 25/12/2019

Chương trình bán hàng Tết 2019 Giảm giá kịch sàn khu vực toàn Miền nam

( áp dụng từ ngày 25/12/2019 đến 15/1/2020 )

Áp dụng cho khách hàng đặt hàng qua Hotline / zalo : 0903103519 

 

Chương trình bán hàng Tết 2019 Giảm giá kịch sàn khu vực toàn Miền nam

( áp dụng từ ngày 25/12/2019 đến 15/1/2020 )

Áp dụng cho khách hàng đặt hàng qua Hotline / zalo : 0903103519 

STTTÊN SẢN PHẨMMã sản phẩmThông số lắp đặt (dài x rộng x cao)
(mm)
Giá NTD
Giá Catalog

Giảm giá

cuối năm

TDN GOLD F58                   -   
1Thái Dương Năng 14 ống -Ø58TDN GOLD58 - 1401260 x 1983 x 1304         8,400         4,956
2Thái Dương Năng 16 ống -Ø58TDN GOLD58 - 1601420 x 1983 x 1304         9,700         5,723
3Thái Dương Năng 18 ống -Ø58TDN GOLD58 - 1801580 x 1983 x 1304       10,800         6,372
4Thái Dương Năng 20 ống -Ø58TDN GOLD58 - 2001740 x 1983 x 1304       13,200         7,788
5Thái Dương Năng 24 ống -Ø58TDN GOLD58 - 2402060 x 1983 x 1304       15,000         8,850
6Thái Dương Năng 28 ống -Ø58TDN GOLD58 - 3002380 x 1983 x 1304       18,200       10,738
TDN ECO F58                    -  
1Thái Dương Năng 14 ống -Ø58TDN ECO58 - 1401260 x 1964 x 1260         7,300         4,307
2Thái Dương Năng 16 ống -Ø58TDN ECO58 - 1601420 x 1964 x 1260         8,400         4,956
3Thái Dương Năng 18 ống -Ø58TDN ECO58 - 180 1580 x 1964 x 1260         9,200         5,428
4Thái Dương Năng 20 ống -Ø58TDN ECO58 - 2001740 x 1964 x 1260       11,200         6,608
5Thái Dương Năng 24 ống -Ø58TDN ECO58 - 2402060 x 1964 x 1260       13,000         7,670
6Thái Dương Năng 28 ống -Ø58TDN ECO58 - 280 2380 x 1964 x 1260       16,000         9,440
TDN TITAN F58                   -                   -  
1Thái Dương Năng 16 ống -Ø58TDN TITAN58 - 1801510 x 1983 x 1304       14,900         8,791
2Thái Dương Năng 18 ống -Ø58TDN TITAN58 - 2001670 x 1983 x 1304       16,000         9,440
3Thái Dương Năng 20 ống -Ø58TDN TITAN58 - 2201830 x 1983 x 1304       19,300       11,387
4Thái Dương Năng 24 ống -Ø58TDN TITAN58 - 2602150 x 1983 x 1304       21,300       12,567
5Thái Dương Năng 28 ống -Ø58TDN TITAN58 - 3202470 x 1983 x 1304       25,200       14,868
TDN TITAN GOLD                   -                   -  
1Thái Dương Năng 16 ống -Ø58TDN TITAN58 - 1801510 x 1983 x 1304       14,300         8,437
2Thái Dương Năng 18 ống -Ø58TDN TITAN58 - 2001670 x 1983 x 1304       15,300         9,027
3Thái Dương Năng 20 ống -Ø58TDN TITAN58 - 2201830 x 1983 x 1304       18,100       10,679
4Thái Dương Năng 24 ống -Ø58TDN TITAN58 - 2602150 x 1983 x 1304       19,800       11,682
5Thái Dương Năng 28 ống -Ø58TDN TITAN58 - 3202470 x 1983 x 1304       22,400       13,216
TDN GOLD NANO- RUỘT PPR                  -                   -  
1Thái Dương Năng 16 ống -Ø58TDN TITAN58 - 1801510 x 1983 x 1304       11,600         6,844
2Thái Dương Năng 18 ống -Ø58TDN TITAN58 - 2001670 x 1983 x 1304       12,600         7,434
3Thái Dương Năng 20 ống -Ø58TDN TITAN58 - 2201830 x 1983 x 1304       15,600         9,204
4Thái Dương Năng 24 ống -Ø58TDN TITAN58 - 2602150 x 1983 x 1304       16,950       10,001
5Thái Dương Năng 28 ống -Ø58TDN TITAN58 - 3202470 x 1983 x 1304       17,850       10,532
Tin mới
Quảng cáo
son-hanlmttemBang-bao-giabonbon-inox-ngang
Top[Google Analytics]
Gọi ngay
Zalo: 0903209249
Giỏ hàng