• Slider-6
  • Slider-5
  • Slder-4
  • Slider-3
  • Slider-7

SẢN PHẨM MỚI

bon-nhua-son-ha-10-000-lit-dung
Giá gốc: 26.000.000
Giá KM: 16.122.000
sen-tam-nong-lanh-shc-fd292
Giá gốc: 3.460.000
Giá KM: 2.422.000
thai-duong-nang-120-lit-gold
Giá gốc: 9.190.000
Giá KM: 4.906.000
sen-cay-tam-dung-son-ha-shc-c6076m-2
Giá gốc: 6.070.000
Giá KM: 4.550.000
bon-nhua-van-da-son-ha-5000-lit-dung
Giá gốc: 15.150.000
Giá KM: 11.650.000
thai-duong-nang-140-lit-eco
Giá gốc: 7.300.000
Giá KM: 4.705.000
thai-duong-nang-140-lit-gold
Giá gốc: 10.190.000
Giá KM: 5.488.000
bon-nuoc-son-ha-5000-lit-ngang-inox-sus304
Giá gốc: 25.200.000
Giá KM: 17.120.000
bon-nuoc-son-ha-2000-lit-ngang-inox-sus304
Giá gốc: 10.460.000
Giá KM: 7.125.000
bon-inox-son-ha-1500-lit-ngang-inox-sus304
Giá gốc: 8.330.000
Giá KM: 5.697.000
bon-nuoc-son-ha-5000-lit-dung-inox-sus304
Giá gốc: 22.900.000
Giá KM: 15.443.000
bon-nuoc-son-ha-4000-lit-dung-inox-sus304
Giá gốc: 18.180.000
Giá KM: 18.180.000

Bồn Nước Nhựa Đứng

bon-nuoc-nhua-son-ha-500-dung
Giá gốc: 1.650.000 đ
Giá KM: 1.265.000 đ
bon-nuoc-nhua-son-ha-700-lit-dung
Giá gốc: 2.050.000 đ
Giá KM: 1.458.000 đ
bon-nuoc-nhua-son-ha-1000-lit-dung
Giá gốc: 2.300.000 đ
Giá KM: 1.835.000 đ
bon-nuoc-nhua-son-ha-1500-lit-dung
Giá gốc: 4.100.000 đ
Giá KM: 2.682.000 đ
bon-nuoc-nhua-son-ha-2000-lit-dung
Giá gốc: 5.300.000 đ
Giá KM: 3.252.000 đ
bon-nuoc-nhua-son-ha-3000-lit-dung
Giá gốc: 8.050.000 đ
Giá KM: 4.948.000 đ
bon-nuoc-nhua-son-ha-4000-lit-dung
Giá gốc: 10.500.000 đ
Giá KM: 6.296.000 đ
bon-nuoc-nhua-son-ha-5000-lit-dung
Giá gốc: 14.100.000 đ
Giá KM: 8.756.000 đ

Thái Dương Năng Sơn Hà

tdn-son-ha-68-140-lit
Giá gốc: 9.668.000 đ
Giá KM: 6.088.000 đ
tdn-son-ha-68-160-lit
Giá gốc: 10.768.000 đ
Giá KM: 6.789.000 đ
tdn-son-ha-68-180-lit
Giá gốc: 12.268.000 đ
Giá KM: 7.314.000 đ
tdn-son-ha-68-200-lit
Giá gốc: 14.168.000 đ
Giá KM: 8.541.000 đ
tdn-son-ha-68-240-lit
Giá gốc: 15.968.000 đ
Giá KM: 9.534.000 đ
tdn-son-ha-68-300-lit
Giá gốc: 20.068.000 đ
Giá KM: 11.461.000 đ
thai-duong-nang-140-lit-gold-nano
Giá gốc: 10.700.000 đ
Giá KM: 6.111.000 đ
thai-duong-nang-160-lit-gold-nano
Giá gốc: 11.200.000 đ
Giá KM: 6.847.000 đ

Bồn Inox Công Nghiệp - Bể lắp ghép

be-lap-ghep-son-ha-100m3
Giá gốc: 590.000.000 đ
Giá KM: 550.000.000 đ
bon-nuoc-son-ha-8000-lit-inox-sus304
Giá gốc: 27.500.000 đ
Giá KM: 20.500.000 đ
bon-nuoc-son-ha-10-000-lit-ngang-inox-sus304
Giá gốc: 43.000.000 đ
Giá KM: 32.500.000 đ
bon-nuoc-son-ha-15-000-f2200-ngang-inox-sus304
Giá gốc: 60.400.000 đ
Giá KM: 50.400.000 đ
bon-nuoc-son-ha-20-000-f1700-ngang-inox-sus304
Giá gốc: 63.100.000 đ
Giá KM: 53.100.000 đ
bon-nuoc-son-ha-20-000-f2200-ngang-inox-sus304
Giá gốc: 80.100.000 đ
Giá KM: 70.100.000 đ
bon-nuoc-son-ha-25-000-f2200-d1-2-ly-inox-sus304
Giá gốc: 90.900.000 đ
Giá KM: 80.800.000 đ
bon-nuoc-son-ha-30-000-f2200-d1-2-ly-inox-sus304
Giá gốc: 108.800.000 đ
Giá KM: 98.800.000 đ

Bồn Nước Nhựa Sơn Hà

bon-nhua-son-ha-2000-nam
Giá gốc: 7.700.000 đ
Giá KM: 4.850.000 đ
bon-nhua-son-ha-1500-nam
Giá gốc: 5.700.000 đ
Giá KM: 3.586.000 đ
bon-nhua-son-ha-300-lit-ngang
Giá gốc: 1.320.000 đ
Giá KM: 1.106.000 đ
bon-nhua-son-ha-500-lit-ngang
Giá gốc: 1.850.000 đ
Giá KM: 1.473.000 đ
bon-nhua-son-ha-700-lit-ngang
Giá gốc: 2.400.000 đ
Giá KM: 1.771.000 đ
bon-nhua-son-ha-1000-lit-ngang
Giá gốc: 3.300.000 đ
Giá KM: 2.446.000 đ
bon-nuoc-nhua-son-ha-500-dung
Giá gốc: 1.650.000 đ
Giá KM: 1.265.000 đ
bon-nuoc-nhua-son-ha-700-lit-dung
Giá gốc: 2.050.000 đ
Giá KM: 1.458.000 đ

Chậu Rửa Chén Sơn Hà

chau-rua-chen-son-ha-s50d-x1-3
Giá gốc: 1.800.000 đ
Giá KM: 1.620.000 đ
chau-rua-chen-son-ha-s78d-x1-3
Giá gốc: 2.200.000 đ
Giá KM: 1.980.000 đ
chau-rua-chen-inox-son-ha-s82d-2-3
Giá gốc: 2.830.000 đ
Giá KM: 2.450.000 đ
Giá gốc: 2.840.000 đ
Giá KM: 2.550.000 đ
chau-rua-chen-inox-son-ha-s80d-x2-3
Giá gốc: 2.730.000 đ
Giá KM: 2.460.000 đ

Ống Inox Công Nghiệp Sơn Hà

ong-inox-cong-nghiep-son-ha
Giá gốc: Liên hệ
Giá KM: Liên hệ
ong-inox-trang-tri-son-ha
Giá gốc: Liên hệ
Giá KM: Liên hệ
Tin mới
Quảng cáo
son-hanlmttemBang-bao-giabonbon-inox-ngang
Top[Google Analytics]
Gọi ngay
Zalo: 0903209249
Giỏ hàng