Giá Hỗ Trợ COVID Tháng 7/2021
Đăng ngày 15:55, 01/07/2021

Giá Hỗ Trợ COVID Tháng 7/2021

Nhằm hỗ trợ đẩy lùi  Covid Tập Đoàn Sơn Hà xin gửi tới quý khách hàng bảng giá hỗ trợ như sau:

Bảng giá máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà

Giá Hỗ Trợ COVID Tháng 7/2021

Nhằm hỗ trợ đẩy lùi  Covid Tập Đoàn Sơn Hà xin gửi tới quý khách hàng bảng giá hỗ trợ như sau:

Bảng giá máy nước nóng năng lượng mặt trời Sơn Hà

TTMáy Nước Nóng Sơn Hà CSBH MỚI  CÁC GÓI HÀNG 
LoạiDung TíchMáy NLMT Sơn HàSố ống Giá lẻ niêm yết theo Catalog ↓Mua
hàng 
 ↓Thanh
 toán 
 Giá Hỗ Trợ Covid T7        Ráp máy 250 ống dầu 
Giá TB Không rápRáp Miễn phí 
       1 Máy NLMT Sơn Hà
Eco 
120 lít 58 - 120        12           6.700          4.556       4.465             4.108             4.358             5.318
       2140 lít 58 - 140        14           7.400          5.032       4.931             4.537             4.787             5.907
       3160 lít 58 - 160        16           8.400          5.712       5.598             5.150             5.400             6.680
       4180 lít 58 - 180         18           9.200          6.256       6.131             5.640             5.890             7.330
       5200 lít 58 - 200        20         11.200          7.616       7.464             6.867             7.117             8.717
       6240 lít 58 - 240        24         13.000          8.840       8.663             7.970             8.220          10.140
       7280 lít 58 - 280         28         16.000        10.880     10.662             9.809          10.059          12.299
       1 Sơn Hà
Gold 
120 lít 58 - 120        12           7.700          5.236       5.131       4.721       4.971             5.931
       2140 lít 58 - 140        14           8.600          5.848       5.731       5.273       5.523             6.643
       3160 lít 58 - 160        16           9.800          6.664       6.531       6.008       6.258             7.538
       4180 lít 58 - 180         18         10.900          7.412       7.264       6.683       6.933             8.373
       5200 lít 58 - 200        20         13.200          8.976       8.796       8.093       8.343             9.943
       6240 lít 58 - 240        24         15.000        10.200       9.996       9.196       9.446          11.366
       7300 lít 58 - 300        28         18.200        12.376     12.128    11.158    11.408          13.648
       1 Sơn Hà Titan ống dầu 180 lít 58 - 180        16         14.900        10.132       9.929         9.135         9.385 
       2200 lít 58 - 200        18         16.000        10.880     10.662         9.809       10.059 
       3220 lít 58 - 220        20         19.300        13.124     12.862       11.833       12.083 
       4260 lít 58 - 260        24         21.300        14.484     14.194       13.059       13.309 
       5320 lít 58 - 320        28         25.200        17.136     16.793       15.450       15.700 
       1 Sơn Hà Titan ống gold   58 - 180        16         14.300          9.724       9.530         8.767         9.017 
       2  58 - 200        18         15.300        10.404     10.196         9.380         9.630 
       3  58 - 220        20         18.100        12.308     12.062       11.097       11.347 
       4  58 - 260        24         19.800        13.464     13.195       12.139       12.389 
       5  58 - 320        28         22.400        15.232     14.927       13.733       13.983 
       1 Sơn Hà
Nano 
  58 - 140        14         10.700          7.276       7.130         6.560         6.810             7.930
2  58 - 160        16         11.600          7.888       7.730         7.112         7.362             8.642
       3  58 - 180         18         12.600          8.568       8.397         7.725         7.975             9.415
4  58 - 200        20         15.600        10.608     10.396         9.564         9.814          11.414
       5  58 - 220        22         16.950        11.526     11.295       10.392       10.642          12.402
6  58 - 240        24         17.850        12.138     11.895       10.944       11.194          13.114

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Hotline: 0903209249

Tin mới
Quảng cáo
son-hanlmttemBang-bao-giabonbon-inox-ngang
Top[Google Analytics]
Gọi ngay
Zalo: 0903209249
Giỏ hàng